ห้องประชุม ศ.ไพบูลย์ สุวรรโพธิ์ศรี ชั้น 2

รายการจอง 1 รายการ
จองห้องประชุม

ห้องประชุมมูลนิธิการศึกษา ชั้น 2

รายการจอง 1 รายการ
จองห้องประชุม

ห้องบรรยาย 1 - 2 ชั้น 3

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

ห้องบรรยายกรุงไทย ชั้น 3

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

ห้องบรรยาย อติชาตตระการ ชั้น 3

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

ห้องประชุมภาควิชาการตลาด ชั้น 4

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

ห้องประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมฯ ชั้น 4

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

ห้องประชุมภาควิชาการเงินฯ ชั้น 5

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 2 ห้อง 203

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 2 ห้อง 201 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รายการจอง 2 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 2 ห้อง 204

รายการจอง 7 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 3 ห้อง 311 (ห้องประชุม)

รายการจอง 4 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 4 ห้อง 401

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 4 ห้อง 402

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 4 ห้อง 403

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 4 ห้อง 404

รายการจอง 1 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 4 ห้อง 405

รายการจอง 2 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 5 ห้อง 501

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 5 ห้อง 502

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 5 ห้อง 503

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 5 ห้อง 504

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 6 ห้อง 601

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 6 ห้อง 602

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 6 ห้อง 603

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 6 ห้อง 604

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 6 ห้อง 605

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 7 ห้อง 701

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 7 ห้อง 702

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 7 ห้อง 702

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 7 ห้อง 703

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 7 ห้อง 704

รายการจอง 1 รายการ
จองห้องประชุม

​อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 7 ห้อง 705

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 8 ห้อง 801

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 8 ห้อง 802

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 8 ห้อง 803

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 8 ห้อง 804

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 8 ห้อง 805

รายการจอง 0 รายการ
จองห้องประชุม
Contact Details.
ระบบจองห้องประชุม/ห้องบรรยาย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.
Website : www.baroom.ru.ac.th
E-Mail :
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.