จองห้องประชุม

Fields with * are required.

อาคารศรีพิจิตร (SPC) ชั้น 7 ห้อง 702

** หากมีความประสงค์ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ไมค์ลอย หรืออุปกรณ์อื่นๆ โปรดระบุในช่องรายละเอียด **
well, this is our captcha image
กรอกข้อความรูปภาพที่เห็น ลงในช่องกรอกข้อความเพื่อยืนยันตัวตน
Contact Details.
ระบบจองห้องประชุม/ห้องบรรยาย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.
Website : www.baroom.ru.ac.th
E-Mail :
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.